Kontakt

Masz zagwochę?


Napisz, postaramy się pomóc ow@um.poznan.pl

Wydział Oświaty
Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Telefon: 61 6463344