ERASMUS+ w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w Poznaniu