Infografiki pomagające uczniom w nauce zdalnej

Uczniowie z pierwszej klasy technika reklamy z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela opracowali infografiki, które mają wesprzeć kolegów i koleżanki w przedłużającej się nauce zdalnej.

Czas pandemii przyniósł nam wiele zmian, na które nie byliśmy przygotowani. Musieliśmy przenieść nauczanie do Internetu, co okazało się nie lada wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Specyfika nauczania zdalnego sprawiła, że uczniowie mają problem z efektywną nauką i samodyscypliną. W związku z obecną sytuacją i trudnościami, z jakimi zmagają się Uczniowie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela pod czujnym okiem P. Katarzyny Gerke - inicjatorki akcji, Wolontariusze Lelewela przy wsparciu klasy pierwszej technikum reklamy, opracowali infografiki dotyczące metod efektywniejszej nauki.

"Inspiracją tego pomysłu były wnioski wypływające z badań ankietowych, pracy pedagogów i psychologów szkolnych, a także doświadczeń  Uczniów i obserwacji Nauczycieli. Ochotnicy działający w ramach Wolontariuszy Lelewela również zgłaszali problemy rówieśników i swoje -  związane ze zorganizowaniem czasu i przestrzeni do nauki."- mówi Pani Aleksandra Warkocka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela.

Z raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w obecnej sytuacji mniej niż połowa Uczniów dobrze odnajduję się w panującej rzeczywistości. Eksperci biją na alarm i wielokrotnie mówią o negatywnych skutkach pandemii i wpływie na psychikę młodych osób. Działania wspomagające Uczniów w tym trudnym czasie są bardzo potrzebne, ponieważ młodzi ludzie nie zawsze potrafią zadbać o odpowiednie środowisko pracy i mają problem z ułożeniem planu działania.

Infografiki stworzone przez Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela przedstawiają wskazówki sprzyjające efektywniejszej nauce. Grafiki przedstawiają ikony wraz z tekstem. Uczniowie wskazują na stworzenie listy zadań, na odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, robienie przerw, zdrowe odżywanie, wietrzenie pomieszczeń, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna i pozbycie się tzw. rozpraszaczy czyli telefonów, tabletów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych, które są zbędne do efektywnej nauki.

GALERIA

ARTYKUŁ


Udostępnij: