TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

CKZiU - Technikum Elektroniczno-Mechaniczne to jedyna szkoła w Wielkopolsce kształcąca w zawodzie technik mechanik lotniczy.

www.ckziupoznan.pl -  tu znajdziesz więcej informacji

https://www.youtube.com/watch?v=lDd65UzvFLY&t=2s – tu możesz nas zobaczyć

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY– to osoba, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i obsługę statku powietrznego. Transport lotniczy rozwija się dynamicznie, a co za tym idzie, wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. Pracownicy tej branży z tytułem technika mechanika lotniczego będą szczególnie pożądanymi i poszukiwanymi fachowcami przez każde przedsiębiorstwo o charakterze lotniczym. Pobyt w tej branży przewyższa podaż na rynku pracy. Ponadto praca w tym zawodzie sprawia że ciągle się rozwijasz, doskonalisz swoje umiejętności, wzbogacasz swój warsztat wiedzy i doświadczenia, poprzez wiele szkoleń w czołowych placówkach producentów samolotów na całym świecie.

Obsługa hangarowa to wykonywanie czynności w większym stopniu skomplikowania w hangarze. Realizowane są przeglądy związane z czasookresem wykorzystania samolotu, gdzie mechanicy wykonują od kilku dziesięciu do kilku set zadań z programu obsługi samolotu.

Obsługa liniowa to realizacja czynności związanych z obsługą samolotu o mniejszym stopniu skomplikowania ale za to dużo większej częstotliwości.

Samolot który bierze udział w realizacji zadań bieżących wymaga ciągłych przeglądów i czynności obsługowych w większym stopniu realizowanych na płycie lotniska.

Czy każdy może zostać mechanikiem lotniczym ? Otóż nie, trzeba posiadać odpowiednie cechy, które w tym zawodzie są poszukiwane. Przede wszystkim zainteresowanie lotnictwem, zdolności manualne, umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, perfekcyjna znajomość języka angielskiego, duża odporność na stres, presje czasu, lek wysokości czy klaustrofobie.

Oczywiście nauka, i tu aby zobrazować początkową drogę absolwenta szkoły która kształci z zakresie obsługi technicznej samolotów i daje możliwość zdobycia pierwszych uprawnień czy licencji lotniczych typu B1 według wymogów PART 66, przedstawiamy zakres materiału który trzeba opanować;

1.    Matematyka
2.    Fizyka
3.    Materiałoznawstwo
4.    Podstawy Konstrukcji maszyn
5.    Rysunek techniczny
6.    Podstawy konstrukcji samolotu
7.    Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca
8.    Aerodynamika, struktura i systemy statku powietrznego
9.    Budowa płatowca
10.    Budowa silnika spalinowego
11.    Budowa silnika odrzutowego
12.    Obsługa Liniowo Hangarowa
13.    Wiadomości z zakresu elektryki
14.    Wiadomości z zakresu elektroniki
15.    Systemy instrumentów elektroniki i techniki cyfrowej
16.    Systemy instrumentów awionicznych samolotu
17.    Przepisy prawa lotniczego
18.    Dokumentacja  samolotu
19.     Czynnik ludzki

CKZiU umożliwia osiągnięcia poziomu wiedzy, który predysponuje przyszłych techników  do ścisłej czołówki kadry technicznej w tak prestiżowej dziedzinie jak lotnictwo. Technik mechanik lotniczy oraz technik mechanik awionik to dwa kierunki, które oferowane są przyszłym adeptom do wyboru. Baza dydaktyczna jest na najwyższym poziomie oferowanym w naszym województwie ale również i czołówce kraju. Uczniowie mają możliwość trenowania na symulatorach lotniczych, samolotach , silnika oraz ogólnym sprzęcie lotniczym jak również uczestnictwa w zajęciach modelarskich czy kursach szybowcowych. Bardzo dobra atmosfera, dobrzy wykładowcy, super warunki to element które dają solidne podstawy by 5 lat nauki dało pełen pakiet uprawnień i możliwości dla przyszłych specjalistów lotniczych.

TECHNIKUM ELEKTRONICZNO – MECHANICZNE 

gwarantuje uczniom praktyki zawodowe, wyjazdy na praktyki zagraniczne oraz wycieczki zawodoznawcze do firm. Zajęcia odbywają się w wyposażonych pracowniach szkolnych ze specjalistycznymi oprogramowanymi stanowiskami komputerowymi. Uczniowie korzystają z nowoczesnego szkolnego sprzętu lotniczego, dwóch statków powietrznych, symulatora lotu oraz narzędzi i urządzeń stosowanych aktualnie w firmach. Praktyki zawodowe odbywają się w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Ponadto w programie nauczania przewidziano nauczanie języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego  oraz  języka hiszpańskiego.

 

WYSOKI POZIOM ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAPEWNIAMY DZIĘKI POSIADANEJ KARCIE JAKOŚCI PRACY MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU ERASMUS+

Przykładowe zagraniczne zakłady pracy, w których realizujemy praktyki uczniowskie (Hiszpania) - zapewniamy minimum 2 wyjazdy po 2 tygodnie

· Automocion Perez Bolivar

· ADA Superior Technological Institute ITS

· Aidrone La Juliana Sevilla

· Airbus Defense and Space San Pablo Sur

· Nortavia -  Transportes Aeros SA

· Ferreirolux-comerc. Materisl Electrico Lda

· Aquafer Lda Portugal

· Tecnihogar Granada S.L.

· Diseno Energetico y Climatizacion

 ABSOLWENCI

są przygotowywani do wykonywania zawodu egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkole wyższej niezależnie od wyników egzaminów zawodowych prowadzenia własnej działalności gospodarczej; skutecznego poruszania się w zmieniającym się rynku pracy – przy współpracy z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym; funkcjonowania w swojej branży na rynku zagranicznym – realizując m.in. praktyki i projekty organizowane przez CKZiU.

 

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, a także pracować: na lotniskach cywilnych i wojskowych w kraju i za granicą,

·       W zakładach projektujących i konstruujących samoloty,

·       W zakładach produkujących i remontujących samoloty oraz inne jednostki latające,

·       Na lotniskach aeroklubowych (sportowych),

·       W służbach technicznych lotnictwa cywilnego,

·       W służbach technicznych lotnictwa wojskowego:

·       W służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej - jako żołnierze zawodowi i kontraktowi*,  

·       W lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – jako personel obsługi technicznej*.

*wymagane są dodatkowe uprawnienia

 

Zarobki : mediana 7090 zł brutto

Fachowiec z doświadczeniem i dodatkowymi uprawnieniami może zarobić 5100-9000 zł i więcej.

 

 PRZYKŁADOWE ZAKŁADY PRACY ZATRUDNIAJĄCE AWIONIKÓW LOTNICZYCH:

AMS LOT, Aeroklub Poznański, Lotniska, Biernat S.J – Lądowisko Żerniki

 

ZAPEWNIAMY

· Współpracę z pracodawcami (absolwenci).

· Gwarancję praktyk zawodowych i wycieczek zawodoznawczych.

· Praktyki zagraniczne w ramach projektów ERASMUS+ .

· Atrakcyjne kierunki kształcenia.

· Nowocześnie wyposażone i wyremontowane pracownie.

· Profesjonalne przygotowanie do zawodu.

· Wysoki poziom nauczania zawodowego.

· Zajęcia sportowe i udział w zawodach, w szczególności: siatkówka i piłka nożna.

· Możliwość korzystania z boiska ORLIK podczas lekcji w-f.

· Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania.            

· Dodatkowe uprawnienia, w tym: elektryczne SEP do 1kV, spawalnicze.

· Dobrze wyposażoną bibliotekę.

· Opiekę doradcy zawodowego, psychologa oraz pedagoga szkolnego.

· Stołówkę z możliwością wykupienia obiadów.

· Kontakt z bursami szkolnymi.

· Łatwy dojazd do szkoły - linie tramwajowe nr: 1,6,13,15 oraz autobus nr 193 (ok. 15 min. tramwajem z dworca PKP)

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

60 - 161 Poznań, ul. Jawornicka 1          

sekretariat@ckziupoznan.pl     tel. 61 66 06 606         

ckziupoznan.pl 


Udostępnij: