Nowe zawody wprowadzone w roku szkolnym 2021/22

TECHNIK SPAWALNICTWA

To nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie średnim. Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Technikum Elektroniczno- Mechaniczne, ul. Jawornicka 1

TECHNIK ROBOTYK

Zawód technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. 

Zawód technik robotyk jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się regionalnej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu. Zawód technik robotyk jest ściśle związany z kierunkiem rozwoju przemysłu 4.0 i został stworzony poprzez współdziałanie z podmiotami gospodarczymi. Powyższe ustalenia  wpisują się w oczekiwania firm i zakładów zlokalizowanych w Wielkopolsce, a przede wszystkim podmiotów produkcyjnych.

Szkoły kształcące w zawodzie: 

Technikum Łączności, ul. Przełajowa 4

Technikum Mechaniczne, ul. Świerkowa 8

Technikum Elektroniczno- Mechaniczne, ul. Jawornicka 1

ZDOBNIK CERAMIKI

Unikalna w skali Wielkopolski klasa przeznaczona dla uczniów i uczennic o uzdolnieniach manualnych i plastycznych. Głównym celem pracy zdobnika ceramiki jest podwyższenie wartości estetycznej wyrobu przez umiejętne powiązanie rodzaju i wielkości dekoracji z formą obiektu. Jako młodzi adepci sztuki ceramicznej, oprócz wiedzy teoretycznej o materiałach ceramicznych, metodach wytwarzania oraz urządzeniach stosowanych w branży ceramicznej, uczniowie będą mieli możliwość poznania różnych technik zdobienia wyrobów ceramicznych. Praca zdobnika ceramiki ma charakter indywidualny, wymaga cierpliwości i precyzji.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Branżowa Szkoła I stopnia nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10

ZŁOTNIK - JUBILER

Zdobyte umiejętności pozwolą na wykonywanie opraw, przeróbek oraz napraw wyrobów złotniczych i jubilerskich, przedmiotów z metali szlachetnych i ich stopów. Absolwenci tej klasy mogą zajmować się również wyceną wyrobów, ponieważ kończąc szkołę posiadają szeroką wiedzę z zakresu rozpoznawania metali i kamieni szlachetnych. 

Złotnik - jubiler to bardzo interesujący zawód, który łączy w sobie różne dziedziny wiedzy. Wymaga  zdolności manualnych i dbałości o szczegóły. Podejmując naukę w tym zawodzie będziesz mieć możliwość zdobycia praktyki zawodowej w firmach, które zajmują się produkcją oraz sprzedażą wyrobów jubilerskich.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Branżowa Szkoła I stopnia nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10

ZEGARMISTRZ

Nauka tego zawodu pozwoli na zdobycie umiejętności pozwalających na diagnozę nieprawidłowości mechanizmów pracy zegarów i zegarków oraz na zapewnienie im właściwej konserwacji, regulacji i napraw. Zdobycie kwalifikacji zegarmistrzowskich w połączeniu z pasją do wszelkich urządzeń odmierzających czas, pozwoli realizować profesję, która łączy aspekty użytkowe i dekoracyjne. Na rynku pracy odczuwalny jest brak wykwalifikowanych rzemieślników, dobrze przygotowanych do naprawy zegarów oraz zegarków elektronicznych i tradycyjnych - mechanicznych, które wracają do łask jako element biżuterii, wystroju wnętrz lub przestrzeni miejskiej. 

Zawód ten łączy sztukę i renowację zabytkowych mechanizmów zegarowych. Dzięki tej pracy możesz wypełnić lukę pokoleniową i jednocześnie wykorzystać sprzyjającą koniunkturę dla poszukiwanych fachowców.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Branżowa Szkoła I stopnia nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10

KOWAL - specjalizacja: obróbka i zdobienie metalu

Kowalstwo jest współcześnie sztuką użytkową, która zdobi nasze domy. Kowal wykuwa balustrady, ogrodzenia, kraty okienne, bramy i furtki wejściowe, meble ogrodowe oraz lampy i świeczniki. Istnieje ogromne zainteresowanie, a wręcz moda, na ręcznie kute elementy dekoracyjne stosowane w budownictwie. Tak zwana "ręczna robota" jest obecnie bardzo doceniania ze względu na oryginalność i niepowtarzalność, ale też nowoczesny wygląd, inspirowany elementami historycznymi. Jako młodzi adepci kowalstwa, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskacie możliwość pracy z materiałem o oryginalnej i niepowtarzalnej formie oraz zapoznacie się z podstawami miecznictwa i nożownictwa.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Branżowa Szkoła I stopnia nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10

TECHNIK CERAMIK - specjalizacja: sztuka użytkowa i wzornictwo

Kształcenie w zawodzie technik ceramik to nowa i atrakcyjna propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w unikalnym zawodzie. Dużym atutem w przypadku kandydatów są uzdolnienia plastyczne i artystyczne umożliwiające samodzielne projektowanie wzorów oraz wykonywanie dekoracji, a także uzdolnienia techniczne ułatwiające organizowanie i kontrolowanie procesów związanych z wytwarzaniem ceramiki.

Jeśli podejmiesz naukę w tej klasie, opanujesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych. Praktyczne aspekty zawodu poznasz na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Będziesz mieć także możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmach związanych z wykonywaniem i zdobieniem ceramiki.

Uzyskanie tytułu technika ceramika pozwoli na podjęcie pracy w małych pracowniach ceramiki artystycznej i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Technikum Budowlane im. gen. Wł. Andersa, Poznań, ul. Rybaki 17

TECHNIK STYLISTA

Technik stylista jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie usługami takich specjalistów. Dynamika zmian na rynku pracy wymaga kadr o kompetencjach interdyscyplinarnych, łączących wiedzę z zakresu projektowania, marketingu, elementów socjologii, promocji marki i produktu. Technik stylista może zaspokoić potrzebę klienta bycia atrakcyjnym i zadbanym poprzez wykreowanie jego nowego wizerunku. Odpowiedni zewnętrzny wizerunek jest niezmiernie ważny, gdyż ma wpływ na relacje z innymi, samopoczucie, życie prywatne i zawodowe.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Technikum Odzieżowo- Usługowe, ul. Kazimierza Wielkiego 17

TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

Mleczarstwo jest branżą prężnie działającą i rozwijającą się na świecie, w Europie, a także na naszym polskim rynku. W naszym kraju funkcjonują zakłady mleczarskie o wysokim poziomie techniki i technologii, które wdrażają nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, uwzględniające wpływ na środowisko oraz systemy zarządzania jakością. W związku z tym zakłady mleczarskie potrzebują fachowej, dobrze przygotowanej, profesjonalnej i wyszkolonej kadry technicznej. Rynek pracy poszukuje dobrych fachowców na poziomie technicznym. Branża mleczarska jest branżą zdolną do nieustannego rozwoju ze względu na umiejętność poszukiwania nowych innowacji produktowych i docelowych odbiorców wyrobów. Z tego powodu nie przewiduje się drastycznych zmian potrzeb rynkowych na rynku pracy dla tej branży.

Obecnie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego nie kształci żadna z poznańskich oraz powiatowych szkół, a potrzeby rynku lokalnego wydają się duże.

Technik przetwórstwa mleczarskiego zajmuje się organizacją procesu wytwarzania wyrobów mleczarskich, ich produkcją i magazynowaniem przy użyciu maszyn i urządzeń. W procesie kształcenia zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących.

Szkoła kształcąca w zawodzie: Technikum Przemysłu Spożywczego, ul. Warzywna 19


Udostępnij: