New Education Forum

W czwartek 17 października rozpoczęło się międzynarodowe New Education Forum. Wydarzenie, pełne merytorycznych paneli dyskusyjnych, warsztatów i networkingu, adresowane jest do specjalistów zainteresowanych tematyką edukacji i rynku pracy, a w szczególności do osób zatrudnionych w samorządach, oświacie czy instytucjach akademickich. Konferencja potrwa dwa dni.

To już druga odsłona New Education Forum. W tym roku jej hasłem przewodnim i jednocześnie główną osią omawianych zagadnień są "Kompetencje XXI wieku i wyzwania edukacji. Samorząd - Pracodawca - Oświata". Forum rozpoczęły wprowadzające wystąpienia - prof. Andrzeja Stelmacha, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta Poznania, odpowiedzialnego za oświatę.

- Wyzwania stawiane przed edukacją, zmieniają się zależnie od czasów, otoczenia, kwestii legislacyjnych czy społeczno-gospodarczych. Dlatego niezwykle aktualny jest temat kolejnej poznańskiej konferencji "Kompetencje XXI wieku i wyzwania edukacji. Samorząd - Pracodawca - Oświata" - mówił Mariusz Wiśniewski. - Proces globalizacji i jednocześnie regionalizacji, zwiększona mobilność pracowników, wielokulturowość, a także wielojęzyczność spowodowały, że system edukacji stanął przed nie lada wyzwaniem. Nie można nie zauważyć problemów dotyczących nierównego traktowania, dyskryminacji czy wykluczenia we wszystkich sferach życia społecznego. O tym warto i trzeba rozmawiać - zaznaczył.

Pierwszy dzień New Education Forum, odbywającego się w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, to trzy panele dyskusyjne i debata. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania - o jakim pracowniku marzą obecnie pracodawcy? Czego oczekuje dzisiejsza młodzież od edukacji? Jakie kompetencje są pożądane na rynku pracy? W jaki sposób oświata ma sprostać wyzwaniom ery cyfrowej?

Rozmawiano także o kluczowych elementach samorządowej polityki edukacyjnej i współpracy między biznesem, oświatą i władzami lokalnymi.

Wśród panelistów znaleźli się m.in. Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP, Joanna Bochniarz, prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji, Jorge Gimeno Pawlowski z Atland Consulting, Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W piątek, czyli drugiego dnia konferencji, uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach z efektywnego wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych czy pozyskiwania funduszy europejskich.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Poznań, Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Źródło: http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/rozmawiaja-o-przyszlosci-edukacji,138727.html


Udostępnij: