OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI

Informujemy, że od roku szkolnego 2020/2021 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności będzie organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.

Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Olimpiada jest organizowana dla uczniów kształcących się w szkole średniej, których ciekawi przebieg i kontrola jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowanie surowców, półproduktów i gotowych wyrobów, jak również ich spedycja. Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz wynikających z rozwoju własnych pasji. Finaliści oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje w zawodzie oraz indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju.

Terminy poszczególnych etapów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności w roku szkolnym 2020/2021:

  • I Etap szkolny –23. 10.2020
  • Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do 26.10.2020
  • II Etap okręgowy –27. 11.2020
  • Zgłoszenia do etapu Centralnego do 15.01.2021
  • III Etap centralny – 18-19.03. 2021

Więcej informacji na stronie: https://www.zsps.poznan.pl/index.php/olimpiada/

 

 

 


Udostępnij: