Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Mechanicznych i nie tylko

Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Mechanicznych  odbędą się 25 marca 2021 o godz. 17 oraz 17 kwietnia 2021 o godz. 10.
Wydarzenie będzie miało formę transmisji na żywo (live) jednocześnie na szkolnym profilu na Facebooku oraz na szkolnym kanale You Tube.
W pierwszej części wydarzenia przedstawiciele i przedstawicielki społeczności uczniowskiej będą odpowiadać na pytania dotyczące życia szkoły zadane wcześniej oraz zadawane na bieżąco na czacie przez widzów (popularna w internecie forma "Q&A").

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NA ŚWIERKOWEJ - ZAWODOWA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Profesjonalizm, nowoczesność, atrakcyjność, kompetencja – oto terminy, które oddają oblicze współczesnej szkoły. Wymarzonej szkoły. O jej wizerunku nie decyduje więc przypadek. Wybór niejednokrotnie bywa trudny, a na pewno poprzedzony zostanie wyszukaniem informacji, odniesieniami do rankingów czy opinii absolwentów. Kolejnym kryterium okaże się lokalizacja – w miejscu bezpiecznym, komunikacyjnie mobilnym.
Usytuowany przy ulicy Świerkowej 8 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej spełnia wysokie wymagania, zarówno rodziców, jak i młodzieży. Od roku 1976 kształcimy młodych ludzi dbając o to, by poziom ich wiedzy oraz umiejętności przekładał się na zawodowy sukces. Naszym priorytetem jest dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań współczesnego rynku. Dzięki temu na przestrzeni ostatnich lat absolwenci ZSM znajdują dobrze płatną, dającą możliwości rozwoju pracę. W trosce o wysoki poziom edukacji nieustannie doposażamy gabinety w pomoce dydaktyczne i naukowe najnowszej generacji. Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami: maszyn sterowanych numerycznie CNC, elektropneumatyki, pomiarów wielkości fizycznych, automatyki, robotyki – to zaledwie część naszego dorobku. Firmy patronackie i współpracujące ze szkołą umożliwiają uczniom wejście w zawód już na etapie zdobywania edukacji. W ZSM funkcjonuje też ośrodek egzaminacyjny dla klasyfikacji zawodowych, które posiadamy. Nasza oferta edukacyjna obejmuje różne typy szkół:

TECHNIKUM MECHANICZNE - uczniowie technikum kształcą się w klasach o kilku profilach:

Technik mechatronik
Patronat nad klasą sprawują: STEELPRESS Sp. z o.o., zakład Cegielski – Poznań S.A. oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Ten poszukiwany zawód, łączący w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki, w dobie powszechnej informatyzacji życia otwiera perspektywy nie tylko dobrze płatnej pracy, ale stwarza szanse rozwoju wszystkim, którzy go wybiorą. Ukończenie tego właśnie kierunku gwarantuje zdobycie umiejętności projektowania, programowania, konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich użytkowania i diagnozowania a także napraw obrabiarek sterowanych numerycznie, nowoczesnej aparatury medycznej czy poligraficznych maszyn cyfrowych. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego, diagnosty i serwisanta. Pracę znajdą w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych; mogą też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Przygotowanie technika mechatronika do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu.

Technik mechanik (klasa strażacka)
Patronat nad klasą sprawują: zakład H. Cegielski – Poznań S.A., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zakład H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu naszym przyszłym uczniom oferujemy uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu przyswojenie wiedzy niezbędnej podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej, kształtującej postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązków strażaka a także uczestnictwo młodzieży w obozach tematycznych organizowanych wspólnie ze Strażą Pożarną. Program nauczania tej klasy przygotowuje do pracy przy projektowaniu, produkcji oraz serwisowaniu maszyn i urządzeń, nie tylko w dziedzinie pożarnictwa. Jej absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, kontynuować naukę w Szkole Aspirantów PSP czy Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub podjąć pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie, biurach projektowych, wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne; wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach, firmach rodzinnych lub we własnej firmie.

Technik optyk
Patronat nad klasą sprawują: firma Fielmann oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Fizyki i Medar Optyk w Poznaniu. Zawód ten stanowi znakomitą ofertę dla osób pragnących w przyszłości podjąć pracę w gabinetach optometrystycznych, pracowniach czy salonach optycznych. Jego absolwenci będą potrafili wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe i przeprowadzać badania komputerowe wzroku. Nauczą się też dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych; dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe korygujące wady wzroku a także doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem estetycznym i technicznym czy wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów.

Technik urządzeń dźwigowych
Patronat nad klasą sprawuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów z siedzibą w Warszawie. Jest to zawód nowoczesny, z ogromnymi perspektywami na przyszłość. Osoba posiadająca kwalifikacje w tym właśnie zawodzie dokonuje montażu, naprawy, przeglądów i konserwacji stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń dźwigowych, takich jak: windy osobowe i towarowe, schody ruchome, podesty podjazdowe dla osób niepełnosprawnych czy różnego
rodzaju urządzenia dźwigowe zamontowane na pojazdach samochodowych. Większość z nich to nowoczesne urządzenia mechatroniczne, w których sterowanie odbywa się poprzez zastosowanie układów i sterowników mikroprocesorowych. Niewątpliwym atutem proponowanego zawodu jest fakt, że istnieje dziś widoczna potrzeba wyposażenia wielu obiektów budowlanych w nowoczesne urządzenia dźwigowe, jak i przystosowania eksploatowanych już urządzeń do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Dlatego potrzebni są specjaliści z branży dźwigowej o wysokich kwalifikacjach z zakresu mechaniki i mechatroniki. Osoba ucząca się w tym zawodzie ma także dodatkową możliwość zdobycia uprawnień konserwatora urządzeń dźwigowych przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA I SZKOŁA BRANZOWA II STOPNIA – młodzież może kształcić się w zawodach: Elektryk Porozumienie o współpracy podpisane z firmą Elektromontaż Poznań zapewnia rzetelne pokazanie zawodu w realiach rzeczywistych warunków pracy. Uczniowie, którzy wybiorą ten zawód zdobędą umiejętność montowania i instalowania sieci elektrycznych, serwisowania oraz obsługi instalacji zalicznikowej, montowania, serwisowania i obsługi odbiorników energii jedno i trójfazowych oraz systemów elektrycznych, przeprowadzania podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń oraz diagnozowania stanu technicznego instalacji. Mechatronik Patronat nad klasą sprawują: STEELPRESS Sp. z o.o. oraz Cegielski – Poznań S.A. Uczniowie, którzy zdecydują się na ten zawód zdobędą umiejętność montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych; podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz wykonywania niezbędnych regulacji, napraw czy konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
Osoby, które podejmą naukę w Branżowej Szkole I stopnia na pewno nie zasilą grona bezrobotnych. Wręcz przeciwnie – już dziś pracodawcy proponują tym specjalistom dobrze płatną pracę, np. w małych i dużych firmach, zakładach przemysłowych czy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Absolwenci mają też możliwość kontynuacji nauki w ZSM w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia w trybie zaocznym, uzyskując po zdaniu egzaminu zawodowego tytuł technika. Mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na wybranych studiach wyższych. Uczniowie Szkoły Branżowej odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach. Jednym z nich jest lubońska firma Steelpress, w której znalazło zatrudnienie wielu absolwentów ZSM.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - uczniowie liceum mają do wyboru klasy o trzech profilach:
Klasa sportowo-obronna - przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w różnych formacjach mundurowych. Klasa policyjna - objęta jest patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. To oferta dla osób marzących o pracy w Policji.

Klasa psychologiczno-pedagogiczna - propozycja dla młodzieży pragnącej rozwinąć własne umiejętności interpersonalne i zainteresowanej problematyką społeczną.


Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych to laureaci wielu konkursów i olimpiad. Są finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiady Policyjnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Mogą też pochwalić się
zwycięstwem w Międzynarodowym Konkursie Fotograficzno-Filmowym „I live by the Sea” objętym patronatem ONZ, zdobyciem złotego grantu w Ogólnopolskim Konkursie „Projektanci Edukacji”, zwycięstwem w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu, wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Elektronika, by żyło się łatwiej”. Wizerunku ZSM dopełnia bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań. Warto dodać, że w szkole bardzo prężnie rozwija się działalność samorządowa i wolontariacka. Od lat wszystkie działania Zespołu Szkół Mechanicznych podporządkowane są nadrzędnemu celowi - wykształceniu młodego człowieka, który jako specjalista w swojej dziedzinie świadomie wybierze drogę zawodowej kariery i będzie przygotowany do życia w nowoczesnym społeczeństwie.


Warto zapoznać się więc z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.zsken.pl

GALERIA ZDJĘĆ


Udostępnij: