ERASMUS+ w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym

SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego postawiło na gospodarkę i nowoczesność. Pracownie i laboratoria spełniają wymagania przemysłu 4.0 oraz standardy europejskiego kształcenia. Przekonują się o tym  uczniowie Technikum Elektroniczno – Mechanicznego i Szkoły Branżowej I stopnia, wyjeżdżający na praktyki zagraniczne we wszystkich nauczanych zawodach. Rynki pracy polskie i europejskie są dla naszych uczniów szeroko otwarte. Inwestujemy w wiedzę nie tylko techniczną, ale również w umiejętność pracy w populacjach międzynarodowych. Uczymy komunikacji i współpracy w różnorodnych środowiskach międzynarodowych. Uczniowie poznają kulturę i zwyczaje w europejskich zakładach pracy.

Zawody, których uczymy są ważne dla wszystkich współczesnych gospodarek. Dlatego nie tylko wyjeżdżamy i poznajemy rynki pracy i kulturę europejską z całą jej różnorodnością, ale dzięki nowoczesnym urządzeniom w pracowniach i laboratoriach organizujemy praktyki dla nauczycieli i uczniów z Europy. Wzajemne doświadczenia i relację owocują.

Dzięki akredytacji Erasmus+, którą uzyskaliśmy już w 2016 roku jako pierwsza i jedyna szkoła w Wielkopolsce, wielu uczniów wyjechało na praktyki zawodowe do Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Niektórzy z nich wielokrotnie.

W latach 2016 -2020 odbyło się w TEM 634 zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz 51 dla nauczycieli.

W 2020 roku odwiedziliśmy takie miasta jak: Santiago de Compostela, Seville i Grenadę.

Zdjęcia z wyjazdów można podziwiać w galerii.

W 2021 roku odnowiliśmy akredytację Erasmus+ uzyskując na liście rankingowej wysokie 11. miejsce w Polsce (spośród 433) i 1. w Wielkopolsce. Dzięki temu w latach 2021-2027 wyślemy kolejnych 990 praktykantów oraz zorganizujemy dla naszych nauczycieli 154 praktyki.

Poznaliśmy już uczniów i nauczycieli z Turcji i Węgier, a wkrótce dzięki praktykantom z Galicji, będziemy organizatorem praktyk dla ponad 140 uczniów i nauczycieli z Hiszpanii. Przewidujemy, że w 2021 roku odwiedzimy ponownie Santiago de Compostela, a także po raz pierwszy zwiedzimy Lugo i A Corunę.

Spójrzmy z lotu ptaka na nasze zaplecze kadrowo – techniczne, w którym uczymy młodzież, jednocześnie pracując dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów, nauczycieli oraz partnerów z Europy i Świata.

Więcej informacji na temat naszych wyjazdów znajdziesz na stronie internetowej szkoły:

 http://ckziupoznan.pl/p/tem/projekty/

Zapraszamy do obejrzenia filmu

https://youtu.be/L9CnMJ4VIi4


Udostępnij: