Technik robotyk – pomysł na inteligentną przyszłość

Technik robotyk to nowy zawód, który jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle i gospodarce. Obecne procesy produkcyjne w celu zwiększenia wydajności i efektywności muszą opierać się o daleko idącą automatyzację oraz robotyzację. Przemysł czwartej generacji to w praktyce fabryki, w których różnego typu roboty i urządzenia mechatroniczne nie tylko wykonują postawione przed nimi zadania, ale zwiększają nieustannie swój potencjał efektywności przez cyfrową wymianę informacji. Dlatego też ilość robotów przemysłowych w przyszłości będzie nieustannie rosła. Robotyzacja nie tylko wyręcza człowieka w wykonywaniu czynności związanych z procesami produkcyjnymi, ale umożliwia w bardzo efektywny sposób zastąpienie człowieka w obszarach zawodowych, które stwarzają zagrożenia dla zdrowia, takich jak np. technologie spawalnicze.

Powyższe fakty generują potrzebę wykształcenia fachowej kadry techników i inżynierów związanych z robotyką, którzy będą przygotowani do montażu, wdrażania do eksploatacji, serwisowania i programowania robotów przemysłowych. Z tego względu technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Ponieważ istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka,  wiedza i umiejętności zdobywane przez uczniów, którzy zdecydują się na naukę tego właśnie zawodu są naprawdę szerokie.

 Wszystko to zapewnia nasz Zespół Szkół. Od 50 lat uczymy w zawodach: mechanik, elektryk,  automatyk, a także technik mechatronik i technik urządzeń dźwigowych. W ZSM funkcjonują dwie pracownie komputerowego wspomagania, projektowania i  wytwarzania CAD/CAM, pracownia technik wytwarzania z obrabiarkami sterowanymi  numerycznie i nowoczesnym sprzętem pomiarowo-diagnostycznym, pracownia automatyki i sterowania. Obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesny sprzęt mechatroniczny, komputerowy, automatyczny – to podstawa bazy dydaktycznej, która umożliwia kształcenie zawodowych umiejętności i przygotowanie do egzaminów zawodowych odbywających się w Ośrodku Egzaminacyjnym funkcjonującym w naszej szkole. Umiejętności teoretyczne i praktyczne w zawodzie technik robotyk uczniowie będą doskonalić we współpracy z wieloma firmami. Praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie) i czwartej (4 tygodnie) realizowana będzie w firmach z Poznania oraz powiatu poznańskiego zajmujących się serwisem, naprawą robotów przemysłowych oraz prowadzących produkcję zrobotyzowaną. Większość zajęć z zakresu kształcenia zawodowego będzie odbywała się w pracowniach szkolnych ZSM, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, zaś niektóre zajęcia zawodowe w klasie czwartej i piątej będą prowadzone w warunkach przemysłowych w  firmach: FlexLink Polska, KIDA, ROBOMATIQ, STEELPRESS. Naukowy patronat Wydziału Automatyki, Robotyki oraz Elektrotechniki i Robotyki Politechniki Poznańskiej przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia w tym zawodzie, a także zagwarantuje uczniom merytoryczne przygotowanie do kontynuowania edukacji na wyższych uczelniach.

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle, wybór tego właśnie kierunku kształcenia umożliwi uczniom wszechstronny rozwój w dziedzinie najnowszych technologii XXI wieku i zapewni stabilną, bardzo dobrze płatną pracę.

GALERIA ZDJĘĆ

OFICJALNA STRONA SZKOŁY


Udostępnij: