Relacje uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J.Śniadeckich z praktyk zawodowych w Niemczech

https://zawodowcy.poznan.pl/wpis.php?p=62